ฉากกั้นห้องไม้สัก  
ฉากไม้กั้นห้อง,ฉากกั้นห้องไม้สัก,ฉากกั้นห้อง,ฉากแบ่ง Partitoin (แบบลายเดียว) ฉากไม้กั้นห้อง,ฉากกั้นห้องไม้สัก,ฉากกั้นห้อง,ฉากแบ่ง Partitoin (ทำสี ขาวด้าน)
ฉากไม้กั้นห้อง,ฉากกั้นห้องไม้สัก,ฉากกั้นห้อง,ฉากแบ่ง Partitoin (แบบ 2 ลาย) ราคา 3,200. - ฉากไม้กั้นห้อง,ฉากกั้นห้องไม้สัก,ฉากกั้นห้อง,ฉากแบ่ง Partitoin (แบบฉลุลาย)
บัวคำ เฟอร์นิเจอร์
244 ซ.ทุ่งรวงทอง หมู่ 7 หมู่บ้านปงป่าหวาย ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 โทร.08-9954-4910 ,08-779-4696